Vítáme Vás v aplikaci "CHEMSAT" (Informační Systém Chemických Nebezpečných Látek) poskytující uživatelům rozsáhlou informační podporu

Tento informační systém poskytuje:

  • přehled o vlastnostech látek charakteru fyzikálně chemického a bezpečnostní technického,
  • vlastnosti látek z hlediska ekologického (nebezpečnost látek pro životní prostředí a zdraví),
  • systematika ohrožujících projevů látek,
  • další bezpečnostní technické informace z oblasti silniční přepravy nebezpečných věcí (klasifikace dle ADR),
  • informační podpora pro označení a klasifikaci přepravovaných látek ve vztahu k dosavadní a nové evropské klasifikaci CLP.
Přihlášení
logo opzp logo erdf

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.